HARMONOGRAM – ZIELONOGÓRSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020

* 10 – 23 czerwca 2019 – zgłaszanie projektów

* 24 czerwca – 7 lipca 2019 – ocena zgłoszonych projektów

* 8 – 16 lipca 2019 – uzupełnianie wniosków niespełniających wymogów formalnych

* 19 lipca 2019 – ogłoszenie listy zgłoszonych projektów

* 22 – 30 lipca 2019 – tryb odwoławczy

* 31 lipca – 8 sierpnia2019 – decyzje prezydenta miasta ws. odrzuconych projektów

* 9 sierpnia 2019 – ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania

* 12 sierpnia – 25 sierpnia 2019 – głosowanie

* do 15 września 2019 – ogłoszenie listy zwycięskich projektów